Tư vấn và soạn thảo các nội quy lao động và hợp đồng lao động, soạn thảo và đàm phán các thoả ước lao động tập thể với người lao động Việt Nam, và tất cả các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động, tranh chấp về lao động, v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *