DanaLaw tư vấn và đại diện pháp lý cho doanh nghiệp trong việc quản lý, điều hành và giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động:

Tư vấn thủ tục pháp lý doanh nghiệp

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh: Thay đổi tên công ty, trụ sở công ty, rút/bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng/giảm vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty….
 • Tư vấn pháp luật về thuế, tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn góp vốn thành lập công ty, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh, huy động vốn
 • Tư vấn chia, tách, sáp nhập,hợp nhất, chuyển đổi loại hình, tái cấu trúc doanh nghiệp, cho thuê, mua, bán, liên doanh, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật lao động trong doanh nghiệp:Xây dựng nội quy lao động , thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động ,chế độ tiền lương, xây dựng thang bảng lương, chế độ bảo hiểm xã hội , xin cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài, giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể…
 • Cung cấp các hợp đồng , biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước
 • Tư vấn các vấn đề khác về quản lý và điều hành doanh nghiệp

Tư vấn hoạt động Kinh doanh – Thương mại của doanh nghiệp

 • Tư vấn thủ tục đầu tư, xin cấp giấy phép đầu tư
 • Tư vấn về hợp đồng (Bao gồm hợp đồng Thương mại và hợp đồng dân sự) trong đó:
 • Xem xét tính pháp lý của hợp đồng do doanh nghiệp soạn thảo hoặc ký kết.
 • Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam, pháp luật quốc tế về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.
 • Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của khách hàng trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.
 • Cung cấp các mẫu hợp đồng phù hợp với giao dịch của khách hàng.
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng , hồ sơ cho khách hàng gồm: Soạn thảo các hợp đồng giao dịch với đối tác trong nước và với đối tác nước ngoài.

Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí

 • Cập nhập các văn bản pháp luật, các chính sách kinh tế xã hội mới có ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cung cấp cho khách hàng định kỳ hàng tuần, hàng tháng.
 • Phân tích ảnh hưởng của các quy định pháp luật đến hoạt động Kinh doanh của doanh nghiệp
 • Dự báo những chính sách pháp luật có thể hình thành trong tương lai ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết các tranh chấp của doanh nghiệp

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *