THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Tên công ty : CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DANALAW
  • Tên viết tắt : DANALAW
  • Địa chỉ trụ sở : K123/66 Cù Chính Lan, P. Hoà Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
  • Địa chỉ VPGD : 145 Ỷ Lan Nguyên Phi, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
  • Điện thoại : 02363.643.006
  • Email : congtyluatdanalaw@gmail.com